ONLINE ANGLICKÉ KONVERZÁCIE – VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Anglické konverzácie všeobecnej angličtiny s Native speakerom alebo skvelými trénovanými
slovenskými učiteľmi zamerané na všetky základné zručnosti anglického jazyka.

ONLINE ANGLICKÉ KONVERZÁCIE – VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Anglické konverzácie všeobecnej angličtiny s Native speakerom alebo skvelými trénovanými
slovenskými učiteľmi zamerané na všetky základné zručnosti anglického jazyka.

ONLINE VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA S NATIVE SPEAKEROM

Anglické konverzácie všeobecnej angličtiny s Native speakerom alebo skvelými trénovanými slovenskými učiteľmi zamerané na všetky základné zručnosti anglického jazyka. Online hodiny šité na mieru s aktivitami, ktoré vás naučia rozprávať po anglicky. Hodiny všeobecnej angličtiny sú vedené formou konverzácií angličtiny. Budete sa učiť z videí, nahrávok a cvičení z našich materiálov. Každá hodina je zameraná na inú zručnosť ako sú konverzácie, gramatika, slovná zásoba, výslovnosť, čítanie, počúvanie a konverzácie v anglickom jazyku. Všetkým si prejdete s Native speakerom alebo miestnym školeným učiteľom. Všetkým študentom prispôsobujeme hodiny na mieru. Hodiny angličtiny sú online aj F2F, záleží od dohody.

Témy, ktoré nevynecháme:

Cena zahŕňa:

Referencie

” Garry ma presvedčil, že angličtina, alebo vyúčba cudzieho jazyka, môže byť aj skutočne príjemnou záležitosťou. Už po prvých hodinách opadol stres, opadla nervozita, strach z toho že niečo poviem zle. Zlepšila som si slovnú zásobu a dokonca aj výslovnosť v anglických piesňach. Dlho som premýšľala, aký spôsob výučby angličtiny zvoliť. Našťastie mi kamarátka poradila Garryho a ja už dnes viem, že to bola jednoznačne najlepšia voľba.”

Natalia Hatalova

Od svojich desiatich rokov som sa veľakrát pokúšala učiť angličtinu. Chodila som na rôzne kurzy, učila sa slovíčka a gramatiku z učebníc. Písomnú korešpodenciu som celkom zvládala. Avšak pri stretnutí s anglicky hovoriacim človekom som vždy zlyhala. Mala som v sebe blok, nebola si istá správnou výslovnosťou. Garry vo mne blok úplne zrušil, naučila som sa od neho správny akcent, frázy, ktoré potrebujem na každodenné bežné konverzácie. Na hodine sa veľa smejeme, navodí vám príjemnú atmosféru. Jedna hodina s Garrym mi dáva ešte viac ako desať hodín v jazykovej škole. Teším sa na naše ďalšie hodiny a moje napredovanie. 

Adriana Gogova

Na hodiny angličtiny s Garry chodíme už viac ako dva roky. Naša spoločná cesta nie je ľahká ale prináša ovocie. S priateľom oceňujeme najmä prispôsobenie sa nášmu tempu učenia a témam, ktoré Garry vyberá podľa našich aktuálnych potrieb. Okrem toho sa vieme spoločne prispôsobiť a časovo zladiť tak, aby sme z toho nemali stres v práci a vedeli zvládať všetky ostatné povinnosti, ktoré život prináša.

A čo je na Garrym najlepšie? No predsa, že je native speaker a takmer nič nerozumie po Slovensky. Núti nás to teda kreovať naše vyjadrenia tak, aby boli nie len gramaticky správne, ale aby pochopil naše pokusy o vtip a všeliaké iné pokusy, ktoré nám napadne. Takže sa neuspokojte s náhradou – teda niekým zo Slovenska, ktorý v zahraničí žil a učil sa rozprávať po anglicky. Len native speaker vám dokáže dať to, čo potrebujete – plynulú konverzáciu na akúkoľvek tému 🙂 a vo tom je Garry fakt dobrý 😀

Patricia and Tomas

Dlho som počas štúdia hľadala dobrého a kvalitného lektora angličtiny . Kedže si osobne myslím , že sú rôzne cesty ako sa naučiť výborne po anglicky a to je napríklad odísť do zahraničia , alebo komunikovať len v angličtine , prípadne sa jej naozaj stopercentne venovať , čo som sa snažila aj ja. Popri mojej škole a divadle sa nedalo zvládať všetko , ale vždy som si vedela nájsť kúsok času. Napokon sa mi to “hlavné” podarilo až po škole a našla som konečne aj toho správneho lektora a jeho školu ! Garry Challinor is the best !!! Jeho pozitívny prístup vás dostane hneď na prvej hodine . Okrem toho , že nerozpráva po slovensky , čo je úžasné, naplno sa venuje vašim požiadavkám a snaží sa pracovať s vami ako najlepšie vie ! Taktiež som spokojná aj s jeho ostatnými lektormi ! Úsmev , papier , pero a hlavne chcenie ! To všetko u Garry company. Smelo do toho a angličtinu máš vo vrecku.

Barbora Hlinková – profesionalna artistka

Ďakujeme za profesionálny prístup a skvelých lektorov. Už od začiatku sme boli so školou EnglishbyEnglish veľmi spokojní.

Technický tím spoločnosti e-Dome a.s.

Technical Support Team

E-dome a.s.

Metoda výučby EnglishByEnglish je úplne iná ako väčšina jazykových škôl. Nekonvenčná, zameraná predovšetkým na správnu výslovnosť a dokonale  ovládanie základnej gramatiky. Hodiny jazyka so zahraničným lektorom sú zábavné, poučné a zapamätateľnejšie, v porovnaní s memorovaním slovíčok alebo gramatiky. EneglishByEnglish by som odporučila vyskúšať každému, kto chce ozaj dobre hovoriť v cudzom jazyku.

Aon

Daniela Hvizdakova

Mal som možnosť po  mnohých skúsenostiach so štúdiom angličtiny absolvovať štyri kontaktné vyučovacie hodiny s p. Gary Challinor, anglicky hovoriacim učiteľom angličtiny z ENGLISH BY ENGLISH language school.

Milo ma prekvapila čistá Britská angličtina, ktorou nám prednášal. Mal veľmi špecifický prístup k vyučovaniu, ktorým dokázal neustále udržiavať
moju pozornosť a vedel som sa plne sústrediť na tému. Intenzívne a farbisto zapájal do komunikácie samotných študentov. Prvý krát som sa
stretol s výrazným zameraním na správnu výslovnosť. Domáce úlohy v jeho podaní boli veľmi kreatívne a mali za cieľ zaangažovať študentov do intenzívneho počúvania jazyka. Ja osobne som bol týmto prístupom silne motivovaný a plne sústredený. Jedným slovom: “Wau”.

Veľmi doporučujem štúdium angličtiny s Garym v ENGLISH BY ENGLISH.

Július Jégh

Engie

Výčba angličtiny firmou EnglishByEnglish je presne to čo sme očakávali v situácii keď zdokonalovanie sa v cudzom jazyku je nevyhnutné skľbiť s našim pracovným nasadením. Forma akou vzdelávanie prebieha je presne nastavená podľa našich potrieb a časových možností. Vdelávanie je zábavné a motivujúce. Chcel by som týmto vydvihnúť osobnosť Garryho, ktorého neodradí žiadna prekážka a donúti hocikoho (hociaký jazykový antitalent) sa angličtinu naučiť. 

Gabriel Ludvik

Micro IT

Ak máte záujem učiť sa anglicky jazyk (pripadne iný jazyk) pomocou počúvania, gramatiky a konverzácie formou aktuálnych tém, tak odporúčam lektorov spoločnosti English by English. Vyučovanie je interaktívne, témy si vedia navrhnúť aj študenti. Rozprávate prirodzenejšie, rozmýšľate v danom jazyku. Cudzí jazyk sa Vám dostáva oveľa ľahšie pod kožu. V našej spoločnosti využívame viacero skupín a viacero lektorov. Oceňujem uvoľnenú a priateľskú atmosféru v našom firemnom prostredí, zamestnanci nemusia nikam chodiť.

Mgr. Zuzana Amtmann

DPD

“Garry je jeden z najviac proklientsky orientovaných osôb, s ktorými sme mali v poslednom čase možnosť spolupracovať. Je flexibilný, vtipný, jeho výslovnosť je zrozumiteľná. Spolupracujeme s Garrym už druhý rok a môžeme ho len odporúčať.”

Lucia Budinská

Legal Art SRO

Schill Dental Clinic poskytujeme našim zákazníkom služby najvyššej kvality a presne preto spolupracujeme s English by English. Garry a jeho kolegovia vyučujú našich zamestnancov už niekoľko rokov a sme s výučbou anglického jazyka nadmieru spokojní. Vďaka jazykovej výučbe prostredníctvom jazykovej školy English by English sa úroveň našej angličtiny zlepšuje. Hodiny sú zábavné, náučné a efektívne a English by English prispôsobuje výučbu našim potrebám a požiadavkám. 

MUDr. Alexander Schill

Schill Dental

Máte otázku ?

Neváhajte nás kontaktovať, náš priateľský tím je tu pre vás.
Kontaktujte nás!

ONLINE VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA S NATIVE SPEAKEROM

Anglické konverzácie všeobecnej angličtiny s Native speakerom alebo skvelými trénovanými slovenskými učiteľmi zamerané na všetky základné zručnosti anglického jazyka. Online hodiny šité na mieru s aktivitami, ktoré vás naučia rozprávať po anglicky. Hodiny všeobecnej angličtiny sú vedené formou konverzácií angličtiny. Budete sa učiť z videí, nahrávok a cvičení z našich materiálov. Každá hodina je zameraná na inú zručnosť ako sú konverzácie, gramatika, slovná zásoba, výslovnosť, čítanie, počúvanie a konverzácie v anglickom jazyku. Všetkým si prejdete s Native speakerom alebo miestnym školeným učiteľom. Všetkým študentom prispôsobujeme hodiny na mieru. Hodiny angličtiny sú online aj F2F, záleží od dohody.

Témy, ktoré nevynecháme:

Cena zahŕňa:

” Garry ma presvedčil, že angličtina, alebo vyúčba cudzieho jazyka, môže byť aj skutočne príjemnou záležitosťou. Už po prvých hodinách opadol stres, opadla nervozita, strach z toho že niečo poviem zle. Zlepšila som si slovnú zásobu a dokonca aj výslovnosť v anglických piesňach. Dlho som premýšľala, aký spôsob výučby angličtiny zvoliť. Našťastie mi kamarátka poradila Garryho a ja už dnes viem, že to bola jednoznačne najlepšia voľba.”

Natalia Hatalova

Od svojich desiatich rokov som sa veľakrát pokúšala učiť angličtinu. Chodila som na rôzne kurzy, učila sa slovíčka a gramatiku z učebníc. Písomnú korešpodenciu som celkom zvládala. Avšak pri stretnutí s anglicky hovoriacim človekom som vždy zlyhala. Mala som v sebe blok, nebola si istá správnou výslovnosťou. Garry vo mne blok úplne zrušil, naučila som sa od neho správny akcent, frázy, ktoré potrebujem na každodenné bežné konverzácie. Na hodine sa veľa smejeme, navodí vám príjemnú atmosféru. Jedna hodina s Garrym mi dáva ešte viac ako desať hodín v jazykovej škole. Teším sa na naše ďalšie hodiny a moje napredovanie. 

Adriana Gogova

Na hodiny angličtiny s Garry chodíme už viac ako dva roky. Naša spoločná cesta nie je ľahká ale prináša ovocie. S priateľom oceňujeme najmä prispôsobenie sa nášmu tempu učenia a témam, ktoré Garry vyberá podľa našich aktuálnych potrieb. Okrem toho sa vieme spoločne prispôsobiť a časovo zladiť tak, aby sme z toho nemali stres v práci a vedeli zvládať všetky ostatné povinnosti, ktoré život prináša.

A čo je na Garrym najlepšie? No predsa, že je native speaker a takmer nič nerozumie po Slovensky. Núti nás to teda kreovať naše vyjadrenia tak, aby boli nie len gramaticky správne, ale aby pochopil naše pokusy o vtip a všeliaké iné pokusy, ktoré nám napadne. Takže sa neuspokojte s náhradou – teda niekým zo Slovenska, ktorý v zahraničí žil a učil sa rozprávať po anglicky. Len native speaker vám dokáže dať to, čo potrebujete – plynulú konverzáciu na akúkoľvek tému 🙂 a vo tom je Garry fakt dobrý 😀

Patricia and Tomas

Dlho som počas štúdia hľadala dobrého a kvalitného lektora angličtiny . Kedže si osobne myslím , že sú rôzne cesty ako sa naučiť výborne po anglicky a to je napríklad odísť do zahraničia , alebo komunikovať len v angličtine , prípadne sa jej naozaj stopercentne venovať , čo som sa snažila aj ja. Popri mojej škole a divadle sa nedalo zvládať všetko , ale vždy som si vedela nájsť kúsok času. Napokon sa mi to “hlavné” podarilo až po škole a našla som konečne aj toho správneho lektora a jeho školu ! Garry Challinor is the best !!! Jeho pozitívny prístup vás dostane hneď na prvej hodine . Okrem toho , že nerozpráva po slovensky , čo je úžasné, naplno sa venuje vašim požiadavkám a snaží sa pracovať s vami ako najlepšie vie ! Taktiež som spokojná aj s jeho ostatnými lektormi ! Úsmev , papier , pero a hlavne chcenie ! To všetko u Garry company. Smelo do toho a angličtinu máš vo vrecku.

Barbora Hlinková – profesionalna artistka

Ďakujeme za profesionálny prístup a skvelých lektorov. Už od začiatku sme boli so školou EnglishbyEnglish veľmi spokojní.

Technický tím spoločnosti e-Dome a.s.

Technical Support Team

E-dome a.s.

Metoda výučby EnglishByEnglish je úplne iná ako väčšina jazykových škôl. Nekonvenčná, zameraná predovšetkým na správnu výslovnosť a dokonale  ovládanie základnej gramatiky. Hodiny jazyka so zahraničným lektorom sú zábavné, poučné a zapamätateľnejšie, v porovnaní s memorovaním slovíčok alebo gramatiky. EneglishByEnglish by som odporučila vyskúšať každému, kto chce ozaj dobre hovoriť v cudzom jazyku.

Aon

Daniela Hvizdakova

Mal som možnosť po  mnohých skúsenostiach so štúdiom angličtiny absolvovať štyri kontaktné vyučovacie hodiny s p. Gary Challinor, anglicky hovoriacim učiteľom angličtiny z ENGLISH BY ENGLISH language school.

Milo ma prekvapila čistá Britská angličtina, ktorou nám prednášal. Mal veľmi špecifický prístup k vyučovaniu, ktorým dokázal neustále udržiavať
moju pozornosť a vedel som sa plne sústrediť na tému. Intenzívne a farbisto zapájal do komunikácie samotných študentov. Prvý krát som sa
stretol s výrazným zameraním na správnu výslovnosť. Domáce úlohy v jeho podaní boli veľmi kreatívne a mali za cieľ zaangažovať študentov do intenzívneho počúvania jazyka. Ja osobne som bol týmto prístupom silne motivovaný a plne sústredený. Jedným slovom: “Wau”.

Veľmi doporučujem štúdium angličtiny s Garym v ENGLISH BY ENGLISH.

Július Jégh

Engie

Výčba angličtiny firmou EnglishByEnglish je presne to čo sme očakávali v situácii keď zdokonalovanie sa v cudzom jazyku je nevyhnutné skľbiť s našim pracovným nasadením. Forma akou vzdelávanie prebieha je presne nastavená podľa našich potrieb a časových možností. Vdelávanie je zábavné a motivujúce. Chcel by som týmto vydvihnúť osobnosť Garryho, ktorého neodradí žiadna prekážka a donúti hocikoho (hociaký jazykový antitalent) sa angličtinu naučiť. 

Gabriel Ludvik

Micro IT

Ak máte záujem učiť sa anglicky jazyk (pripadne iný jazyk) pomocou počúvania, gramatiky a konverzácie formou aktuálnych tém, tak odporúčam lektorov spoločnosti English by English. Vyučovanie je interaktívne, témy si vedia navrhnúť aj študenti. Rozprávate prirodzenejšie, rozmýšľate v danom jazyku. Cudzí jazyk sa Vám dostáva oveľa ľahšie pod kožu. V našej spoločnosti využívame viacero skupín a viacero lektorov. Oceňujem uvoľnenú a priateľskú atmosféru v našom firemnom prostredí, zamestnanci nemusia nikam chodiť.

Mgr. Zuzana Amtmann

DPD

“Garry je jeden z najviac proklientsky orientovaných osôb, s ktorými sme mali v poslednom čase možnosť spolupracovať. Je flexibilný, vtipný, jeho výslovnosť je zrozumiteľná. Spolupracujeme s Garrym už druhý rok a môžeme ho len odporúčať.”

Lucia Budinská

Legal Art SRO

Schill Dental Clinic poskytujeme našim zákazníkom služby najvyššej kvality a presne preto spolupracujeme s English by English. Garry a jeho kolegovia vyučujú našich zamestnancov už niekoľko rokov a sme s výučbou anglického jazyka nadmieru spokojní. Vďaka jazykovej výučbe prostredníctvom jazykovej školy English by English sa úroveň našej angličtiny zlepšuje. Hodiny sú zábavné, náučné a efektívne a English by English prispôsobuje výučbu našim potrebám a požiadavkám. 

MUDr. Alexander Schill

Schill Dental

Máte otázku ?

Neváhajte nás kontaktovať, náš priateľský tím je tu pre vás.
Kontaktujte nás!

With over 9 years of experience, EnglishByEnglish is recognized in effective and optimal language training for beginners through to Business English

© Copyright – englishbyenglish.sk | designed by mwebandservices
With over 9 years of experience, EnglishByEnglish is recognized in effective and optimal language training for beginners through to Business English
© Copyright – englishbyenglish.sk | designed by mwebandservices
With over 9 years of experience, EnglishByEnglish is recognized in effective and optimal language training for beginners through to Business English
© Copyright – englishbyenglish.sk | designed by mwebandservices