Učenie Online

Aké výhody nám ponúka online výučba v porovnaní s osobnou?

Online učenie môže byť tak isto efektívne, alebo ešte účinnejšie ako osobné hodiny.

Online učenie môže byť tak isto efektívne, alebo ešte účinnejšie ako osobné hodiny. Niekoľko štúdií ukázalo, že študenti učiaci sa online dosahovali lepších výsledkov než pri osobnej výučbe. Online hodiny ale musia byť správne namodelované.

Naše online hodiny ponúkajú možnosť prispôsobiť tempo, čas aj spôsob výučby každému študentovi individuálne na mieru s využitím interaktívnych online metód. Interaktívne metódy, ktoré používame: Zdieľanie učebného materiálu – online učebnice vrátane tradičných učebníc gramatiky, zaujímavé a aktuálne témy a články. Tieto materiály tiež zahŕňajú audio nahrávky učebníc, ktoré môžu naraz zdieľať učiteľ aj študent. Pomáha to študentom počuť a rozoznávať rôzne prízvuky anglického jazyka.