Zásady ochrany osobných údajov

Zakliknutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou EnglishbyEnglish s.r.o. v rozsahu uvedenom vyššie za účelom zasielania newsletterov resp. pozvánok a správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení e-mailom, písomnou formou alebo prostredníctvom sms správ na všetky podnikateľské aktivity spoločnosti EnglishbyEnglish s.r.o. súvisiace s jazykovým vzdelávaním vrátane informácií o poskytovaných zľavách. Zároveň zakliknutím políčka potvrdzujem, že beriem na vedomie dokument Ochrana osobných údajov*, s ktorým som sa oboznámil. Uvedený dokument obsahuje aj práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov. Aktuálne znenie tohto dokumentu je kedykoľvek prístupné na webovej stránke https://english-old.viktor-portfolio.sk/ alebo v sídle EnglishbyEnglish s.r.o. Zároveň beriem na vedomie, že vyššie uvedený o súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek zaslaním správy elektronickej pošty na adresu: info@englishbyenglish.sk“